Skip navigationen

Kontrol af sociale ydelser

Kommunen har som offentlig myndighed pligt til at sikre, at de til enhver tid udbetaler ydelser til borgerne på et korrekt grundlag

Borgernes oplysningspligt

Kommunen har som offentlig myndighed pligt til at sikre, at de til enhver tid udbetaler ydelser til borgerne på et korrekt grundlag. Derfor kontrollerer Kommunen både ved ansøgningen og løbende, at de oplysninger de har, er korrekte.

Som modtager af en offentlig ydelse har du pligt til at give Kommunen de rigtige oplysninger og til at give dem besked om ændringer, der har betydningen for udbetalingen af den ydelse, du får.

Kommunens samarbejde med Udbetaling Danmark

Kommunerne og Udbetaling Danmark samarbejder om at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. De har fx pligt til at orientere hinanden, hvis de bliver bekendt med nye oplysninger om dine forhold, som kan have relevans for den anden myndighed, og hvor det vurderes, at myndigheden ikke selv har oplysningerne. Det kan fx være oplysninger om, at du har bopæl i udlandet, at du har andre indtægter end dem, der er indberettet til SKAT, eller at du ikke længere er enlig.

Samarbejdet betyder også, at kommunen kan indkalde dig til et uddybende møde, hvor du har mulighed for, i dialog med en sagsbehandler, selv at oplyse nærmere om dine forhold. Sagsbehandleren vil videregive dine oplysninger til Udbetaling Danmark, som kommer til at indgå i den samlede vurdering af, hvad du kan få udbetalt i ydelse fra Udbetaling Danmark.

Kontakt

Kontrolteamet

Du kan kontakte kommunens kontrolteam indenfor åbningstiden.

Telefon: 32 89 02 42

Du kan også sende en sikker mail til Kontrolteamet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.