Skip navigationen

Vejledninger og yderligere oplysninger

Som modtager af sociale ydelser er det vigtigt, at du er opmærksom på både dine rettigheder og dine pligter

Enlig eller samlevende 

Der er ikke faste grænser for, hvornår en person er enlig eller ej. Vi lever på forskellig vis, og myndighederne skal altid lave en konkret vurdering af den enkelte borgers forhold.

Hvis du er i tvivl, om du betragtes som enlig eller ej, anbefaler kommunen, at du læser følgende vejledninger, der både beskriver reglerne, og indeholder konkrete eksempler på enlig eller ikke-enlig-problematikken.

Vejledning til enlige der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud (star.dk)

Vejledning til enlige der modtager folkepension og førtidspension (star.dk)

Vejledningerne kan du også finde på Borger.dk, hvor du også kan du læse meget mere om kontrol af sociale ydelser og hvad der sker, hvis du enten ønsker at anmelde snyd eller selv bliver anmeldt for snyd.

Kontrol af sociale ydelser (Borger.dk)

 

Kontakt

Kontrolteamet

Du kan kontakte kommunens kontrolteam indenfor åbningstiden.

Telefon: 32 89 02 42

Du kan også sende en sikker mail til Kontrolteamet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.