Skip navigationen

Det nære netværk

Hvor går du hen, når du er ung og synes det er lidt svært med sociale relationer og fællesskab? Det kunne måske være Det Nære Netværk.

Det Nære Netværk – hvad er det?

Det Nære Netværk er et tilbud til dig der er mellem 14 og 23 år, og som ikke har eller som i meget begrænset omfang har et netværk til andre unge som dig selv.

Fokus på interesser og nye venskaber:

Det Nære Netværk er på den ene side et fleksibelt tilrettelagt tilbud, hvor du som ung selv er med til at bestemme, hvad der skal ske i netværket og bidrage med idéer til aktiviteter og ture, der passe til dine behov, ønsker og interesser. Tanken med Det Nære Netværk er, at du kan være sig selv i et trygt, roligt og hyggeligt miljø.

Fast program:

Det Nære Netværk er på den anden side også et struktureret tilbud. Det vil sige, at du mødes med de andre unge fast én gang om ugen om aftenen i to og en halv time. Der er et fast program eller en skabelon for aftenens forløb:

  1. Introduktion: Ugens gode og dårlige historie, hvor de unge sparrer med hinanden
  2. En planlagt aktivitet
  3. Afrunding

Til netværket er tilknyttet tre medarbejdere, som er ansat ved de eksisterende tilbud for unge i Dragør Kommune. De er med til at planlægge netværket og tilrettelægge aktiviteter sammen med de unge.

  • Her kan du:
  • Være dig selv i et trygt og hyggeligt miljø
  • Udfolde dine interesser
  • Få nye venner
  • Få hjælp og støtte til at afklare næste skridt i livet – hvad enten det er ønske om uddannelse, job, større selvstændighed eller andet.

Hvem kan deltage?

Det Nære Netværk er for dig, der er mellem 14 og 23 år, bor i Dragør Kommune og som ikke i forvejen er tilknyttet andre fritidstilbud som f.eks. Ungdomsskolen, ungdomsklub, idrætsforeninger eller andre aktiviteter sammen med andre unge.

Hvor foregår det?

Det nuværende netværk mødes hver onsdag kl. 18.30-21.00 i Krudthuset, Krudttårnsvej 31, 2791 Dragør.

Hvem skal du kontakte?

Hvis du er interesseret i at være med i Det Nære Netværk eller kender en, der kunne være interesseret, er du velkommen til at henvende dig på telefon 32 89 18 80. Spørg efter pædagog Liss Porsborg.