Skip navigationen

Musik- og kulturskole

Er du interesseret i musik, sang, dans, drama, teater, billeder, form og farve - prøv Dragør Musik- og kulturskole.

Pige spiller klaver

For børn og unge

Tilbuddet henvender sig til alle kommunens børn og unge under 25 år.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Dragør Musik- og Kulturskole, hvis du vil vide mere.

Dragør Musik- og Kulturskole
Kirkevej 9
2791 Dragør

Telefon: 32 89 04 12 eller 51 56 38 43
E-mail: jensh@dragoer.dk
Hjemmeside: www.dragoermusikkultur.dk


 • Musik- og kulturskolebestyrelsen
 • Musik- og kulturskolebestyrelsen

  Musik- og kulturskolebestyrelsen

  Opgaver og ansvar

  Musik- og Kulturskolebestyrelsen har til opgave at føre tilsyn med Musik- og Kulturskolens virksomhed, herunder fastsætte principper for Musik- og Kulturskolen i overensstemmelse med de rammer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Bestyrelsen godkender Musik- og Kulturskolens undervisningstilbud og aktiviteter og sikrer samarbejdet mellem Musik- og Kulturskolen og hjemmene.

   

  Musik- og Kulturskolebestyrelsens sammensætning

  • 1 medlem af og blandt kommunalbestyrelsen uden stemmeret (vælges for kommunalbestyrelsens funktionsperiode)
  • 3 medlemmer af og blandt Musik- og Kulturskolens forældrekreds, heraf et medlem af og blandt
  • 1 medlem af og blandt Musik- og Kulturskolens lærere med stemmeret (vælges for 1 år ad gangen)
  • 1 medlem af og blandt Musik- og Kulturskolens elever med stemmeret (vælges for 1 år ad gangen)
  • 1 medlem udpeges af forvaltningen i Social, Børn- og Kulturforvaltningen uden stemmeret
  • Musik- og Kulturskolens leder deltager i møderne som sekretær for bestyrelsen
  • Forældreforeningens medlemmer, alle med stemmeret (vælges for 2 år ad gangen)

   

  Musik- og Kulturskolebestyrelsens medlemmer 2011

  • Formand Forældrerep. Lone Carstensen, Schoutgården 36, 2791 Dragør, tlf. 3253 8308 
  • Forældrerep. Anne-Pia Brønden Kristensen, Borgervænget 4, 2791 Dragør, tlf. 3294 2528
  • Torben Lykke, Elmevej 12, 2791 Dragør tlf. 3253 1191
  • Lærerrep. Irene Hasager, Haraldsgade 32 st., 2200 Kbh N, tlf. 2684 0813
  • Elevrep. Magnus Poulsen, fasanvænget 75, 2791 Dragør 2720 9212
  • Elevrep. Leise Theisen, Kai Lippmanns Alle 9, 2791 Dragør 2174 8078
  • Komm.rep. Peter Læssøe, Strandjægervej 14, 2791 Dragør, tlf. 2248 2647
  • Forval.rep. Keld Grinder Hansen, Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791, tlf. 3289 0374
  • Sekr./leder Uffe Storm Hansen, Musik- og Kulturskolen, Kirkevej 9, 2791 Dragør, tlf. 3289 0412

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
sbk@dragoer.dk