Skip navigationen

Lokalarkiv

Lokalhistorie er den nære historie og fortæller os noget om livet før og nu i lokalsamfundet.

Lokalarkivets opgaver

Lokalarkivets hovedopgave er at indsamle, ordne og bevare alt, hvad der i ord, lyd og billeder kan fortælle om livet i Dragør Kommune. Det er også arkivets opgave at stille materialet til rådighed for alle interesserede, og at formidle det gennem udstillinger, foredrag, bøger og artikler.

Interesse i lokalhistorie

Hvis du har spørgsmål af lokalhistorisk art eller ønsker at arbejde med arkivets samlinger, er du meget velkommen på arkivet.

Geodata og kortsamling

Digital, historisk geodata og kortsamling drevet af foreningen Historiske Atlas

Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.