Skip navigationen

Amarminoen

Gå på opdagelse langs den cirka 27 kilometer lange vandrerute Amarminoen. Følg de dråbeformede piktogrammer langs hele ruten, der strækker sig fra DR Byen i nord, over Sydvestpynten i syd og hele vejen til Dragør Fort i øst.

Den nye vandrerute i Naturpark Amager viser vej til storslåede naturoplevelser og kan blive et tiltrængt pusterum for byens mange travle mennesker. Et af rutens højdepunkter er den lange kyststrækning på Sydamager, hvor man kan nyde havets foranderlighed fra et af områdets fugletårne eller badebroer.

Amarmino med angivelse af toiletter langs ruten

Regler og adfærd på Amarminoen

Hunde skal ifølge naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Hunde kan stresse både vilde dyr og græssende køer. Læs mere om hund i naturen.

For Dragør Kommunes naturbeskyttelsesområder langs Sydstranden og ved Sydvestpynten/Kofoeds enge fremgår reglerne for færdsel med hunde af skilte og informationstavler

Skrald. Husk at tage affaldet med hjem, når du er på besøg i naturen. En vandretur på Amarminoen skal gerne være en god oplevelse for dig, men også for alle de andre, som kommer efter dig eller som er nabo til vandrestien. Derfor opfordres du til at tage dit affald med hjem, når du har været på besøg på Amarminoen.

Hvis du har affald, du ikke kan tage med hjem, er der 3 steder, hvor du kan komme af med det under vejs:

  • Containeren på Kongelundsfortet
  • I skraldespandene på Dragør Havn
  • I skraldespanden som står, hvor stien krydser Kalvebodvej i Dragør.

Toiletbesøg i naturen. I naturen er det ok at tisse, men da ruten ligger tæt op ad boligområder, er det ikke hensigtsmæssigt at besørge. Dragør kommune har valgt at holde toiletterne langs ruten åben.

Du kan også finde nærmeste toilet ved hjælp af appen FindToilet (Android og Iphone).

Vis hensyn!

  • Undgå høj musik og nyd lydene i naturen!
  • Undlad at kigge ind i folks haver og huse!
  • Cyklister opfordres til at justere farten, holde afstand og bruge ringeklokke!
Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.