Skip navigationen

Amarminoen

Gå på opdagelse langs den cirka 27 kilometer lange vandrerute Amarminoen. Følg de dråbeformede piktogrammer langs hele ruten, der strækker sig fra DR Byen i nord, over Sydvestpynten i syd og hele vejen til Dragør Fort i øst.

Den nye vandrerute i Naturpark Amager viser vej til storslåede naturoplevelser og kan blive et tiltrængt pusterum for byens mange travle mennesker. Et af rutens højdepunkter er den lange kyststrækning på Sydamager, hvor man kan nyde havets foranderlighed fra et af områdets fugletårne eller badebroer.

Amarmino med angivelse af toiletter langs ruten