Skip navigationen

Hundeområde ved Dragør Sydstrand

Et indhegnet område for fritløbende hunde.

Hundeområdet på Sydstranden
Hundeområdet på Sydstranden

På Dragør Sydstrand er der anlagt et indhegnet område for fritløbende hunde – på det kuperede areal tæt på kysten ved den sydvestlige ende af Søndre Strandvej.

Indretning af området blev vedtaget i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 15. august 2017.

Hundeområdet imødekommer ønsker fra hundeejere om et areal, hvor man kan mødes og lovligt og uden at genere andre kan færdes med løse hunde.

Samtidig kan indretningen forhåbentlig begrænse færdsel med løse hunde andre steder, hvor det ikke tillades. Hunde skal således føres i snor på strande i sommerhalvåret og på strandengen langs Kanalen i fuglenes yngleperiode 1. april til 15. juli.

Enhver form for færdsel med hunde er desuden ikke tilladt i folde langs Sydstranden, når der afgræsses med får eller køer.

Venlig hilsen
Plan og Teknik

Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.