Skip navigationen

UNESCO anerkendelse

Kommunalbestyrelsen har besluttet at søge om at få Dragør optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste med henblik på senere udpegelse som UNESCO-site. Kulturministeren har den 29. juni 2018 besluttet, at Dragør gamle by og havn er optaget på tentativlisten.

Gade i Dragør gamle by

Dragør på UNESCO's verdensarvliste

Siden begyndelsen af 2015 har en privat UNESCO-arbejdsgruppe arbejdet på at bringe Dragør gamle by i betragtning som verdens kulturarv. Det geografiske område, der ansøges for, afgrænses af Dragør gamle by og havn.

Politisk behandling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017, at Dragør Kommune skulle søge om at blive optaget på Slots- og Kulturstyrelsens tentativliste, med henblik på senere udpegning som UNESCO-site.

Beslutningsproces 

Efter ansøgningen om optagelse på den danske tentativliste blev indgivet, startede der en længerevarende proces. Det første skridt var Dragør Kommunes ansøgning om optagelse på den såkaldte tentativliste, som bestyres af Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturministeren besluttede derefter at optage Dragør på tentativlisten. Herefter skal der udarbejdes en nomineringsrapport og forvaltningsplan, som kan danne grundlag for, at den danske stat formelt ansøger UNESCO om en endelig udpegning og nominering af Dragør gamle by og havn på UNESCOs internationale verdensarvliste. Denne proces vil formentlig strække sig over flere år.

Kontakt