Skip navigationen

Afregn tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Foreninger har mulighed for at låne lokaler og få tilskud fra kommunen. Hvis en forening modtager tilskud fra kommunen, har den pligt til at aflægge regnskab til kommunen.

Det får du brug for

  1. Eventuelt NemId
  2. CVR-nummer
  3. Attestering fra revisor

Sådan gør du

  1. Log på med NemId eller print PDF-blanket
  2. Redegør for beløbets anvendelse
  3. Revisor attesterer med underskrift