Skip navigationen

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter sygedagpengelovens § 56

Den underskrevne aftale skal godkendes af lønmodtagerens kommune. Aftalen har tidligst virkning fra det tidspunkt, hvor den er indgået. Det er dog en forudsætning, at arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden.

Det får du brug for

  1. Oplysninger om den ansatte
  2. Kopi af indlæggelsesseddel eller skrivelse fra sygehus

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller udfyld PDF-blanket