Skip navigationen

Ansøg om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Godkendt folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning, har mulighed for at få tilskud. Der ydes tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og for børn og voksne sammen jf. folkeoplysningslovens kapitel 4.

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemId eller manuelt login