Skip navigationen

Ansøgning om etablering, sløjfning og ændring af jordvarmeanlæg

Dette selvbetjeningsforløb kan anvendes til at anmelde eller ansøge om etablering af jordvarmeanlæg. Reglerne for for henholdsvis anmeldelse og ansøgning fremgår af Jordvarmebekendtgørelsen.

Det får du brug for

  1. Tegning af anlægget
  2. Fuldmagt fra grundejer, hvis jordvarmeanlæggets bygherre ikke ejer hele den grund, anlægget placeres på
  3. Dokumentation for deklarationer på ejendommen, hvis der er tinglyst deklarationer
  4. Dokumentation for varmeslangers lovlighed
  5. Tilladelse fra nabo, hvis der søges om om tilladelse til etablering af et horisontalt anlæg, og der skal placeres varmeslanger mindre end 0.6 m fra naboskel

Sådan gør du

  1. Log ind med NemId