Skip navigationen

Ansøgning om merudgiftsydelse efter serviceloven § 41

Her kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

Det får du brug for

  1. Oplysning om merudgiften

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemId eller om du vil udfylde PDF-blanket