Skip navigationen

Ansøgning om personligt tillæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Her kan du som pårørende eller nærtstående søge om personligt tillæg for en anden person. Hvis du ønsker at søge om tilskud til dig selv, skal du vælge en anden løsning.

Det får du brug for

  1. Dit NemID.
  2. Evt. fuldmagt fra personen, som du søger for.
  3. Personlige oplysninger om personen og evt. ægtefælle/samlever.
  4. Oplysning om personens evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark".
  5. Dokumentation for det/de tillæg personen søger om i form af prisoverslag, tilbud mv. (hvis det er muligt).
  6. Oplysninger om personens og evt. ægtefælles likvide formue (indestående i pengeinstitut, kontanter, obligationer, pantebreve, aktier og værdipapirer).
  7. Oplysninger om personens og evt. ægtefælles aktuelle indtægter.
  8. Oplysninger om personens og evt. ægtefælles aktuelle udgifter, fx husleje, vand, el, varme, forsikringer, mv.

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller om du vil udfylde PDF-blanket