Skip navigationen

Ansøgning om plejevederlag

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.

Det får du brug for

  1. CPR-nummer

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller om du vil udfylde PDF-blanket