Skip navigationen

Ansøgning om spildevandstilladelse i ukloakerede områder

Alle kan ansøge om spildevandstilladelse i ukloakerede områder, men arbejdet kan som hovedregel kun udføres af en autoriseret kloakmester. Den autoriserede kloakmester, der skal udføre arbejdet, skal angives i ansøgningen.

Det får du brug for

  1. Tegning over anlæg - hvis du ønsker at etablere et spildevandsanlæg.
  2. Vedtægter for spildevandslaug - hvis der skal tilsluttes mere end én husstand til spildevandsanlægget, og der er oprettet et spildevandslaug.
  3. Overensstemmelsesdokument - hvis der indgår en eksisterende bundfældningstank i anlægget.
  4. Skriftlig accept fra ejer af anden ejendom, hvor spildevandsanlægget eller faskinen ønskes placeret - hvis spildevandsanlægget eller faskinen ikke placeres på din egen grund.
  5. Resultat af sigtekornsanalyse - hvis du vil etablere et nedsivningsanlæg i terræn uden udskiftning af sand.
  6. Kornkurve - hvis du vil etablere et af følgende anlæg: Rodzoneanlæg Nedsivningsanlæg Beplantet filteranlæg Pilerenseanlæg med nedsivning Biologisk sandfilter
  7. Underskrevet serviceaftale for biologisk minirenseanlæg - hvis du vil etablere et biologisk minirenseanlæg.

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller om du vil udfylde PDF-blanket