Skip navigationen

Ansøgning om tilskud til opkvalificering af ansat udlænding

Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med en arbejdsgiver tilbyde en udlænding, der ansættes uden løntilskud, herunder en udlænding, der ansættes i henhold til særlige løn- og ansættelsesvilkår anvist af de forhandlingsberettigede organisationer på grund af manglende sproglige og eventuelle faglige kompetencer, opkvalificering, jf. § 23a. Det er en betingelse for at yde tilskud til opkvalificering, at der er tale om opkvalificering, som virksomheden almindeligvis ikke forudsættes at tilvejebringe.

Det får du brug for

  1. Oplysninger om virksomheden og den ansatte

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller udfylde PDF-blanket