Skip navigationen

Erklæring om raskmelding

Blanketten bruges hvis du som lønmodtager, a-kasse medlem eller selvstændig skal raskmelde dig i forbindelse med sygefravær, hvor der har været udbetalt dagpenge og/eller refusion fra kommunen.

Det får du brug for

  1. CPR-nummer og dato for sidste sygedag

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller udfylde PDF-blanket