Skip navigationen

Færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Du skal anvende denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at færdigmelde spildevandsanlæg m.m.

Det får du brug for

  1. Oplysninger om overensstemmelsesdokument for bundfældningstank.
  2. Kornkurve for Nedsivningsanlæg.
  3. Pilerenseanlæg med nedsivning, Biologiske sandfilter, Beplantet filteranlæg eller Rodzoneanlæg, såfremt færdigmeldingen gælder et anlæg af én af disse typer
  4. Omfatter færdigmeldingen en samletank, og foreligger der en tømningsaftale for tanken, skal denne aftale vedhæftes.

Sådan gør du

  1. Log på med NemID