Skip navigationen

Frigørelsesattest

Denne blanket skal bruges af en arbejdsgiver til at erklære, at arbejdsgiveren vil frigøre en ansat på nedsat tid fra den pågældendes opsigelsesvarsel, således at ansættelsen kan bringes til ophør omgående.

Det får du brug for

  1. Medarbejders navn og CPR-nummer

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller udfylde PDF-blanket