Skip navigationen

Helbredstillæg - Refundering af udlæg (anvendes af pårørende eller nærtstående)

Her kan du som pårørende eller nærtstående indsende en regning og anmode om at få refunderet et udlæg for en person, der har fået bevilget almindeligt eller udvidet helbredstillæg og har betalt for behandlinger/ydelser, uden at tilskuddet er blevet fratrukket på regningen. Hvis du ønsker at få refunderet et udlæg for dig selv, skal du vælge en anden løsning. Du kan finde de øvrige løsninger her. Du skal have en fuldmagt fra personen, som du indsender regningen for. Fuldmagten skal kunne fremvises til kommunen på forlangende. Du kan evt. vedhæfte fuldmagten, når du udfylder forløbet.

Det får du brug for

  1. Dit NemID
  2. Navn og personnummer på den person, du søger for.
  3. Oplysning om personens evt. medlemskab af Sygeforsikringen "danmark".
  4. Evt. fuldmagt fra personen, som du søger for.
  5. Regning på behandling/ydelse (regningen skal vedhæftes undervejs i forløbet)

Sådan gør du

  1. Log på med NemID