Skip navigationen

Lokaletilskud

Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det får du brug for

  1. Oversigt over foreningens driftsudgifter til lokaler
  2. Oversigt over eventuelle indtægter på lokaler
  3. Timetal for foreningens aktiviteter i lokalerne
  4. Antal medlemmer over og under 25 år

Sådan gør du

  1. Udfyld blanketten
  2. Send blanket og dokumentation