Skip navigationen

Oplysning til BBR om småbygninger - fx garager, carporte og udhuse

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne skal bruges til bygnings- og boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Det får du brug for

  1. Oplysninger om ejendommen

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller udfylde PDF-blanket