Skip navigationen

Oplysning til BBR om teknisk anlæg

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse/byggeanmeldelse. Etablering af olietankog jordvarmeanlæg kræver anmeldelse /tilladelse fra kommunen. Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om Danmarks faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Det får du brug for

  1. Oplysninger om ejendommen

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemId eller udfylde PDF-blanket