Skip navigationen

Oplysninger til BBR om byggearbejde - Enfamiliehus

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Oplysningerne skal bruges til Bygnings- og Boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres

Det får du brug for

  1. Oplysninger om ejendommen

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller manuelt login