Skip navigationen

Oplysninger til BBR om hel nedrivning

Denne blanket skal udfyldes og indsendes sammen med anmeldelsen om byggearbejde. Oplysningerne skal bruges til bygnings- og boligregistret (BBR), hvor oplysninger om landets faste ejendomme, lejligheder og lokaler registreres.

Det får du brug for

  1. Oplysninger om ejendommen

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på NemID eller udfylde PDF-blanket