Skip navigationen

Partshøring i bilsag

På denne blanket kan du erklære, at du er gjort bekendt med de oplysninger, der foreligger i din bilsag i kommunen, og som danner baggrund for afgørelse i sagen.

Det får du brug for

  1. CPR-nummer og eventuelle bemærkninger

Sådan gør du

  1. Vælg om du vil logge på med NemID eller manuelt login