Skip navigationen

Persondata - søg om indsigt

Du kan få indsigt i de personoplysninger kommunen har registreret om dig.

Det får du brug for

 1. NemId

Sådan gør du

 1. Log ind med NemID og få overført dine oplysninger til selvbetjeningsforløbet. Når du logger ind med NemID, får du samtidig mulighed for at gemme forløbet undervejs og genoptage det på et senere tidspunkt.
 2. Log ind uden brug af NemID og underskriv manuelt. Du underskriver manuelt ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør. Da der ikke kan foretages automatisk opslag ved log ind uden brug af NemID, skal du identificere dig ved at indtaste dine personlige oplysninger. Husk at tjekke at oplysningerne er korrekt angivet, da det ikke vil være muligt at gå tilbage og rette dem.
 • Ofte stillede spørgsmål
 • Ret til at få indsigt i oplysninger

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Brug selvbetjeningsløsningen til at søge om indsigt.

 • Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

 • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

 • Ret til begrænsning af behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til dataportabilitet

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.