Skip navigationen

Søg Folkepension

Du skal søge folkepension, senest den sidste dag i den måned du fylder 65 år. Hvis du søger senere, kan du først få folkepension fra den 1. i måneden, efter du har søgt. Hvis du fx har fødselsdag d. 5. marts og søger den 21. marts, får du folkepension fra april. Søger du derimod først den 1. april, mister du en måneds pension, og får først folkepension fra maj.

Det får du brug for

  1. NemID
  2. Oplysninger om dine pensionsordninger og andre fremtidige indkomster