Skip navigationen

Søg tilladelse til at indvinde vand

Hvis du indvinder vand fra en privat brønd eller boring, skal du have en indvindingstilladelse. Indvindingstilladelsen beskriver blandt andet, hvor meget vand du må indvinde, og hvad vandet må bruges til. Du skal også søge om en ny indvindingstilladelse, hvis vandet skal bruges til andre formål end angivet i tilladelsen. Det kan fx ske, hvis vandet ikke længere skal bruges i husholdningen, men til gengæld til markvanding.

Det får du brug for

  1. NemId

Sådan gør du

  1. Log ind med NemId