Skip navigationen

Underretning om børn/unge - anonym

Her kan du anonymt melde til kommunen, når du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling af forældre eller andre opdragere. Et barn må ikke leve under forhold, der bringer dets sundhed eller trivsel i fare.

Det får du brug for

  1. Oplysninger om barnet/den unge

Sådan gør du

  1. Udfyld blanketten