Skip navigationen

Skoler

Dragør Kommune har to folkeskoler Dragør Skole og Store Magleby Skole. Dragør skole er fordelt på to adresser.

Hvor skal mit barn gå i skole? 

Dit barn hører på baggrund af dets folkeregisteradresse til en bestemt skole, som kaldes distriktsskolen. Dit barn har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. På kortet over Dragør Kommune kan du se skoledistrikternes inddeling. Dragør Skoles distrikt er markeret med rødt, mens St. Magleby Skoles distrikt er markeret med blåt.

Skoledistrikter 

Hver skole har et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket område skolen skal dække. Et skoledistrikt kan være forskelligt for de forskellige årgange på grund af svingende børnetal. Skoledistriktet kan således ændres i forbindelse med indskrivningen til nyt skoleår. Kommunen skal offentliggøre en sådan ændring. Efter offentliggørelsen er skoledistrikts grænsen bindende for indskrivningen til det kommende skoleår. 

Skoledistrikterne i Dragør blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse på kommunalbestyrelsesmødet den 18.12.2014.

Frit skolevalg? 

Der er frit skolevalg. Det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på en folkeskole i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

Hører jeres barn til Dragør skoles skoledistrikt er det ikke muligt ved indskrivningen at vælge, på hvilken matrikel, Syd eller Nord, jeres barn skal gå. Dette afgør skolen, når de sammensætter og fordeler de indskrevne børn på klasser og SFO placering. Fordelingen mellem de to matrikler tager udgangspunkt i om, der i forvejen er søskende gående på den ene matrikel på startdagen. 

Derudover tager fordelingen af børn i klasser udgangspunkt i:

  • En ligelig fordeling af antallet af børn i klasserne og i SFO
  • En nogenlunde ligelig fordeling af piger og drenge
  • En fordeling ad børn, der er særligt udfordret eller har særlige behov
  • Hensynet til afstande til skole og SFO
Kontakt

Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Skole- og Kulturafdelingen
sbk@dragoer.dk