Skip navigationen

Skoler

Dragør Kommune har tre folkeskoler - Dragør Skole, Store Magleby Skole og Nordstrandskolen.

 • Skoler i Dragør
 • Dragør Skole

  Dragør Skole

  Vestgrønningen 9

  Mail: dragoerskole@dragoer.dk
  Telefon 32 89 04 30

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

 • Store Magleby Skole

  Store Magleby Skole 
  Kirkevej 8

  Mail: stmaglebyskole@dragoer.dk
  Telefon 32 89 04 40

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

 • Nordstrandskolen

  Nordstrandskolen 
  Hartkornsvej 30

  Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk
  Telefon 32 89 04 00

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails.

Hvor skal mit barn gå i skole? 

Dit barn hører på baggrund af dets folkeregisteradresse til en bestemt skole, som kaldes distriktsskolen. Dit barn har altid krav på at blive optaget på distriktsskolen. På kortet over Dragør Kommune kan du se skoledistrikternes inddeling. St. Magleby Skoles distrikt er markeret med grøn, Nordstrandskolens distrikt er markeret med gul og Dragør Skoles distrikt er markeret med blåt.

Skoledistrikter 

Hver skole har et lokalområde, der kaldes skolens distrikt. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket område skolen skal dække. Et skoledistrikt kan være forskelligt for de forskellige årgange på grund af svingende børnetal. Skoledistriktet kan således ændres i forbindelse med indskrivningen til nyt skoleår. Kommunen skal offentliggøre en sådan ændring. Efter offentliggørelsen er skoledistrikts grænsen bindende for indskrivningen til det kommende skoleår. 

Skoledistrikterne i Dragør blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse på kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2018.

Frit skolevalg? 

Der er frit skolevalg. Det betyder, at hvis du ikke ønsker, at dit barn skal gå på en folkeskole i jeres skoledistrikt, kan du frit vælge at indskrive dit barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en anden kommune, så længe der er plads.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.