Skip navigationen

Digital læring

På denne side kan du læse om, hvordan vi i Dragør Kommune arbejder med digital læring i folkeskolen.

Dragør Kommune ønsker, at der er sammenhæng i børn og unges læring, herunder at den enkelte trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. IT og medier er en naturlig del af børn og unges hverdag i skolerne.

Vision

IT skal fremme læring og trivsel for eleverne og skabe udfordrende læringsrum.

IT og medier skal være nemt at anvende og en naturlig del af elever og medarbejderes hverdag, dér hvor det giver mening.

Fokusområder

For at understøtte IT- og Mediestrategiens vision, arbejdes der efter syv fokusområder:

  1. Kompetencer
  2. Teknik og drift
  3. Digitale læremidler
  4. Kultur
  5. Ledelse og styring
  6. Kommunikation
  7. Digital dannelse
Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.