Skip navigationen

Hjemmeundervisning

I henhold til Folkeskolelovens § 33 stk. 2 har I som forældre mulighed for at lade jeres børn hjemmeundervise efter reglerne i Friskoleloven.

Hvis I selv vil sørge for undervisning

Som forældre har I mulighed for selv at stå for undervisningen af jeres børn i den undervisningspligtige alder. Hvis I ønsker dette, skal I meddele det skriftligt i form af det skema, der er linket til nederst på denne side, til Skoleafdelingen i Dragør kommune. Den skriftlige meddelelse skal være Skoleafdelingen i hænde inden hjemmeundervisningen påbegyndes. 

Ifølge Friskoleloven § 34 stk. 2 skal meddelelsen indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.

Skoleafdelingen sender svar til forældremyndighedsindehaveren med kopi til distriktsskolen.

Undervisningsmateriale kan lånes

Forældremyndighedsindehaveren kan ved henvendelse til distriktsskolen indgå aftale om lån af undervisningsmateriale.

Tilsyn

  • Barnets distriktsskole fører tilsyn med undervisningen
  • Skolen fører tilsyn 2 gange årligt
  • Regler for tilsyn er beskrevet i Friskoleloven § 35
  • Når tilsynet er gennemført sender skolen en meddelelse til Skoleafdelingen

Tilsynet føres ved

  1. Overværelse af undervisningsforløbet
  2. Samtale med barnet
  3. Vurdering af standpunkt

Som en del af Folkeskoleloven skal tilsynet også forholde sig til ”Elevens alsidige udvikling”.

Hvis undervisningen ved tilsynet ikke vurderes tilfredsstillende, henvender Skoleafdelingen sig til forældremyndighedsindehaveren.

Hvis tilsynet støder på forhold, der fordrer underretning til de sociale myndigheder, vil det ske efter almindelig gældende procedure.

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.