Skip navigationen

IT og medier

På denne side kan du læse om, hvordan vi i Dragør Kommune arbejder med IT og medier i Folkeskolen.

IT- og Mediestrategi

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. juni 2016 IT- og Mediestrategien for skoleområdet. Med denne strategi ønsker Dragør Kommune at understøtte, at der er sammenhæng i børn og unges læring, herunder at den enkelte trives, udvikler sig og lærer nok til at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse og klare sig selv i voksenlivet. Ligeledes tegnes en tydelig retning for arbejdet med at gøre IT og medier til en naturlig del af børn og unges hverdag i skoler i Dragør Kommune.

 

Vision

IT skal fremme læring og trivsel for eleverne og skabe udfordrende læringsrum.

IT og medier skal være nemt at anvende og en naturlig del af elever og medarbejderes hverdag, dér hvor det giver mening.

 

Fokusområder

For at understøtte IT- og Mediestrategiens vision, arbejdes der efter syv fokusområder:

  1. Kompetencer
  2. Teknik og drift
  3. Digitale læremidler
  4. Kultur
  5. Ledelse og styring
  6. Kommunikation
  7. Digital dannelse
Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.