Skip navigationen

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport er et vigtigt redskab i arbejdet med kvalitetsstyring af kommunens folkeskoler.

Kvalitetsrapport for Dragør Kommunes folkeskoler 

Den enkelte kommunalbestyrelse har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt. Det er fra centralt hold besluttet, at dette tilsyn skal have form af en kvalitetsrapport. Dragør kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation samt et vidensgrundlag for samarbejdet mellem lokale politikere, forvaltning og skoler om kvalitetsudvikling af skolen. 

Dokumenterer resultater

Kvalitetsrapporten dokumenterer de resultater, som skolerne leverer, og denne dokumentation bruges som afsæt for arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling, både på den enkelte skole og i skolevæsenet samlet set.

I Kvalitetsrapport kan læses om bl.a.

  • Udvikling i elevernes faglige resultater
  • Udvikling i resultater af trivselsmålinger
  • De unges efterfølgende uddannelsesmønster

Rapporten indeholder også en sammenfattende helhedsvurdering med rapportens hovedkonklusioner.

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en sikker mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.