Skip navigationen

Skolebus

Dragør Kommune skal sørge for befordring af elever, der bor langt fra folkeskolen eller hvis elevens vej til skole er vurderet som trafikfarlig. Som noget nyt, skal du tilmelde dit barn skolebussen til skoleåret 2021/2022.

 • Skolebus
 • Hvem kan køre med skolebussen

  Befordringen gælder for elever, der går på folkeskolen i det skoledistrikt barnet tilhører i Dragør.

  Elevens vej til skole, skal være længere end minimums afstandskriterierne eller vurderet som trafikfarlig.

  Befordringen gælder til elevens folkeregisteradresse.

  Der kan altså ikke køres til to forskellige adresser, hvis elevens forældre ikke bor sammen, selvom eleven opholder sig lige meget hos begge forældre.

  Befordringen sker med skolebus, men nogle elever kan også få et skolebuskort fra Movia til offentlig transport, hvis skolebussens afgangstider ikke passer med elevens skoleskema.

 • Afstandskriterier

  Elevens afstand til skole, skal være over:

  0.-3. klasse: 2,5 km
  4.-6. klasse: 6 km
  7.-9. klasse: 7 km
  10. klasse: 9 km

  Opmåling af skolevejen er fra hjemmets grund (udkørsel) til den nærmeste indgang til skolegården.

 • Trafikfarlig vej

  Hvis vejen til skole er vurderet som trafikfarlig, vil det være muligt at få befordring til og fra skole. Det er kommunen og politiet, der har vurderet, hvilke veje der er trafikfarlige.

  Der er tale om strækningen imellem Kalvebodvej til Sydvestpynten og alle sideveje der imellem.

  Befordringen gælder også her for elever, der går på folkeskolen i det skoledistrikt barnet tilhører i Dragør.

 • Tilmelding

  Du skal sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur via kommunens hjemmeside senest d. 1. juni 2021, hvis du ønsker, at dit barn skal køre med skolebussen i skoleåret 2021/2022.

  I mailen skal du oplyse:

  • Barnets navn
  • CPR.nr.
  • Adresse
  • Skole
  • Klasse (efter sommerferien)
  • Om du ønsker et Movia skolebuskort, hvis skolebussens afgangstider ikke passer med elevens skoleskema


  Der skal ansøges om befordring for hvert skoleår.

 • Skolebussens køreplan

  Der vil blive udarbejdet en køreplan, når alle tilmeldingerne er modtaget og ruten er planlagt.

  Køreplanen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside inden det kommende skoleår begynder.

 • Befordring ved sygdom

  Du kan også søge om befordring, hvis dit barn har en sygdom, handicap eller pludselig opstået skade, som gør, at dit barn har brug for befordring til og fra skole. Det vil være kommunen, der vurderer, hvilken form for transport, der vil blive tilbudt.

  Du skal derfor kontakte Center for Børn, Skole og Kultur for nærmere information.

 • Lovhenvisning

  • Lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28/09/2020 om folkeskolen § 26

  • Bekendtgørelse nr. 688 af 20/06/2014 om befordring af elever i folkeskolen

  • Lovbekendtgørelse nr. 1325 af 09/09/2020 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.