Skip navigationen

Skolebus

Her kan du læse om mulighederne for at få skolebus til dit barn.

Regler for transport til skole

Kommunen skal sørge for transport til elever, der bor langt fra skole. Reglerne for transport er fastsat i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings bekendtgørelse  nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen. Reglerne omfatter kun elever der undervises på distriktsskolen.

Kan mit barn køre med skolebussen? 

Det er afstanden fra elevens folkeregisteradresse til skole der afgør, om kommunen skal sørge for transport. 

  • Børn i børnehaveklasse og 1.-3. klasse: Over 2½ km.
  • Børn på 4.-6. klassetrin: Over 6 km.
  • Børn på 7.-9.klassetrin: Over 7 km.
  • Børn på 10. klassetrin: Over 9 km.

Opmåling af skolevejen er afstanden fra hjemmets grund (udkørsel) til den nærmeste indgang til skolegården. 

Skolebus til hjem eller SFO

Børn, der er berettiget til skolebus, kan efter skole blive kørt til et stoppested nær hjemmet eller SFO.

Sikker skolevej

Elever på 4.-9. klassetrin på strækningen Kalvebodvej - Sydvestpynten samt tilhørende sideveje, som ikke i forvejen tilbydes kørsel jf. afstandskriterier, tilbydes kørsel med skolebussen når den kører.

Transport til Tårnby

Dragør kommune skal sikre transport til de elever, der er blevet henvist til specialundervisning på Kastrupgårdskolen i Tårnby Kommune. 

Kontakt

Børn, Skole- og Kulturafdelingen

Telefon: 32 89 01 00 (omstillingen, spørg efter Børn, Skole- og Kulturafdelingen)

Du kan også sende en mail til Børn, Skole- og Kulturafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.