Skip navigationen

Deling af personoplysninger

I forbindelse med skolestart kan det være relevant at dele oplysninger mellem dagtilbud og skole, så skolen kan danne sig et indtryk af dit barn og arbejde videre med eventuelle indsatser, der allerede er igangsat.

I Dragør Kommune arbejder vi fagprofessionelle tæt sammen med dig og hinanden for at sikre dit barn en tryg og sammenhængende overgang fra dagtilbud til skole. Det gør vi, fordi vi ved fra forskning, at en god overgang og skolestart er afgørende for dit barns trivsel og læring. Ikke kun lige nu og her, men for hele dit barns videre uddannelsesliv.

I forbindelse med skolestart kan det være relevant at dele oplysninger mellem dagtilbud og skole. Det kan fx dreje sig om følgende oplysninger:

  • Dit barns sociale adfærd set i forhold til klassedannelse
  • Særlige forhold eller udfordringer, som har betydning for dit barns situation
  • Eventuelle foranstaltninger fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Retsgrundlaget for deling af relevante oplysninger mellem dagtilbud og skole er dagtilbudsloven § 3a, stk. 3 samt databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra b og h.

Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi passer på dine personoplysninger her: