Skip navigationen

Specialundervisning

Her kan du finde relevant information, hvis dit barn har behov for specialundervisning eller har særlige behov for støtte i sin skolegang.

Børn der mediterer

Behov for tale-hørelærer?

Hvis dit barn har behov for støtte til sprog-, tale og høreproblemer skal du henvende dig gennem sundhedsplejerske, dagpleje, institution, skole eller via R&F på Tårnbys kommunes hjemmeside.

Det er tale-hørekonsulenten/læreren, der varetager opgaver i forbindelse med tale-høre-pædagogisk bistand, der omfatter børn og unge fra 0-18 år.

Behov for specialundervisning?

I Dragør Kommune samarbejder vi med Tårnby Kommune om specialundervisningstilbuddet, som er at finde på Korsvejens skole I Tårnby. Hvis dit barn har behov for specialundervisning, har udviklingsvanskeligheder og/eller handicap, kan Rådgivning og Forebyggelse (R&F) på Tårnby Rådhus kontaktes på tlf.: 32 47 14 19 eller 32 47 14 20.

Kontakt

Tårnby Kommune Rådgivning og Forebyggelse

Som forælder kan du henvende dig til sundhedsplejerske, dagpleje eller den institution som dit barn går i. Du kan også henvende dig via Rådgivning og Forebyggelse på Tårnby Rådhus.

En del af det forpligtende samarbejde

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 14 19 eller 32 47 14 20