Skip navigationen

SSP - Kriminalitetsforebyggelse

SSP er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi om at forebygge kriminalitet.

Hvad er SSP

SSP-forkortelsen står for Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP koordinerer den kriminalpræventive indsats mellem skolerne, socialforvaltningen, politiet og de øvrige samarbejdspartnere samt forebyggelsesinitiativer på misbrugsområdet.

  • SSP er et kommunalt samarbejde mellem de primære opgaveområder i Børn og Skole, Københavns politi, kultur, social og sundhed samt vej og park.
  • SSP samarbejdet arbejder fokuseret på løsning af kriminalitetsproblemer ud fra et helhedsorienteret perspektiv.
  • Indsatser, som ikke er direkte kriminalitetsforebyggende, kan også have en positiv kriminalpræventiv effekt, og det skal derfor tænkes med i samarbejdet.

 

Kontakt

SSP

Du er velkommen til at henvende dig personligt til SSP-konsulenten hver torsdag aften fra 19 - 22 på Elisenborg, Engvej 2, 2791 Dragør.Telefon: 51 57 77 33

Du kan også sende en mail til SSP konsulent Peter Henriksen
peterh@dragoer.dk