Skip navigationen

SSP - Kriminalitetsforebyggelse

SSP er et samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi om at forebygge kriminalitet.

Hvad er SSP?

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi.

SSP koordinerer den kriminalpræventive indsats mellem skolerne, socialforvaltningen, politiet og de øvrige samarbejdspartnere samt forebyggelsesinitiativer på misbrugsområdet.

  • SSP er et kommunalt samarbejde mellem de primære opgaveområder i Center for Børn, Skole og Kultur, Københavns Politi, Center for Plan, Teknik og Erhverv og Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering
  • SSP samarbejdet arbejder fokuseret på løsning af kriminalitetsproblemer ud fra et helhedsorienteret perspektiv
  • Indsatser, som ikke er direkte kriminalitetsforebyggende, kan også have en positiv kriminalpræventiv effekt, og det skal derfor tænkes med i samarbejdet
  • I forhold til kommunens børn og unge, har SSP et tæt samarbejde Klub Dragør

 

Kontakt

SSP

Du er velkommen til at henvende dig personligt til SSP-konsulenten hver torsdag aften fra 19 - 22 på Elisenborg, Engvej 2, 2791 Dragør.Telefon: 51 57 77 33

Du kan også sende en sikker mail til SSP konsulent Peter Henriksen
peterh@dragoer.dk