Skip navigationen

Unge og uddannelse

Vejledningen om uddannelse og erhverv af unge fra 7. klasse til 25 år varetages af Ungecenter Tårnby. Vejledningen af børn fra 7.- 10. klasse foregår på skolen.

Pige rækker fingeren i vejret

Vejledning i skolen

Ungecenter Tårnby varetager uddannelsesvejledning til alle elever i grundskolen fra 7.-9. klasse og 10. klasse.

Vejledningen foregår på skolen og omfatter både kollektive såvel som individuelle vejledningsaktiviteter. Vejledningen sigter mod at give eleverne indsigt i de forskellige uddannelsesmuligheder efter folkeskolen og i arbejdslivet og forbereder eleverne på det forestående uddannelsesvalg.

I løbet af 8.,9. og 10. klasse får eleverne mulighed for at besøge ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet gennem eksempelvis deltagelse i introkurser, brobygning, praktik og uddannelsesmesse. Eleverne arbejder med en studievalgsportfolio sideløbende med disse aktiviteter og udarbejder en endelig uddannelsesplan i 9. og 10. klasse.

Når eleverne går i udskolingen påbegyndes en dialog mellem skolen og hjemmet omkring uddannelsesmuligheder efter grundskolen. Skolen skal løbende vurdere elevernes uddannelsesparathed for at sikre, at eleverne har de nødvendige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne vurdering tager udgangspunkt i elevernes faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.

Vejledning af unge uden for skolen

Vejledning af de 15-17-årige sker i forbindelse med løbende revision af den unges uddannelsesplan. Vejledningen af denne gruppe er målrettet de unge, der ikke opfylder deres uddannelsespligt og dermed ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden uddannelsesfremmende aktivitet.

Ungecenter Tårnby tilbyder gennem opsøgende og opfølgende indsats vejledning til unge mellem 18-24 år, der ikke er påbegyndt eller har fuldført en ungdomsuddannelse.

Ungecenter Tårnby varetager vejledning omkring FGU og STU.

Kontakt

Ungecenter Tårnby
Saltværksvej 2, 2.sal
2770 Kastrup
Telefon: 3252 5274
Mail: ungecenter@taarnby.dk -  vær opmærksom på at denne mail er ikke sikker

Åbningstid:     
Mandag 10-14
Tirsdag 10-14
Onsdag 12-14
Torsdag 10-17 

Kontakt

Ungecenter Tårnby

Ungecenter Tårnby
Saltværksvej 2, 2.sal
2770 Kastrup

Telefon: 32 52 52 74

Du kan også sende en sikker mail til Ungecenter Tårnby
uu.uk@taarnby.dk