Skip navigationen

Søg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, kan du søge tilskud til hjælpemidler. Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vores myndighedsteam for hjælpemidler er på nuværende tidspunkt (25. maj 2022) desværre halveret i antallet af medarbejdere. Det kan for nogle ansøgninger komme til at betyde en forlænget sagsbehandlingstid, hvilket vi beklager. Der arbejdes på højtryk for at løse udfordringerne og få opbygget et robust og kvalificeret myndighedsteam.

 • Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

 • Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

  Har du behov for hjælpemidler til dit privatliv, eller som du skal bruge både i privatlivet og på arbejdspladsen, skal du søge hos kommunen. 

  De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

  Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

  Sektoransvar

  Som grundregel er det den sektor, som har ansvaret for en ydelse, der også har ansvaret for at ydelsen er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Det kaldes sektoransvarlighedsprincippet.

  Skal du bruge hjælpemidler på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet. Gerne i god tid inden skoleåret begynder, eller det er semesterstart.

  Kontakt jobcentret, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads.

 • Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

  Har du behov for kropsbårne hjælpemidler, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel. 

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

  • ortopædisk fodtøj
  • kompressionsstrømper
  • arm- og benproteser
  • støttekorsetter og bandager
  • parykker
  • brystproteser
  • stomihjælpemidler
  • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

  For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten.

 • Ansøg om ortopædisk fodtøj

  Har du behov for tilskud til ortopædisk fodtøj, skal du søge hos kommunen. De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel.

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Du kan søge tilskud, men der er en egenbetaling.

  Egenbetaling for ortopædisk fodtøj

  • For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 530 kr. (2022)
  • For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 950 kr. (2022)

  Lægelige grunde for hjælp til ortopædiske sko og ortopædiske fodindlæg

  1. Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med gængesål)
  2. Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens)
  3. Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, fx klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne
  4. Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt
  5. Erhvervet platfod som følge af degeneration
  6. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
  7. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, fx svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan ikke søges hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn
 • Ansøg om briller, kontaktlinser og lignende

  Lægelige grunde for hjælp til briller og kontaktlinser

  1. uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.
  2. defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation
  3. løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)
  4. smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller kronisk hornhindesår
  5. stærkt skæmmende øjenlidelser
  6. sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion
  7. sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinde eller brydende medier
  8. ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved, at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede brilleglas eller kontaktlinser
  9. børn og unge registreret i synsregistret ved Kennedy Centeret
  10. afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Kennedy Centeret
  11. myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertsynsfelt på 10 grader eller derunder
  12. hængende øjenlåg (ptose)
  13. hypermetrop > + 7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år
  14. andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Kennedy Centeret

  Disse lægelige grunde er en forudsætning for at søge om tilskud fra kommunen.

  Nogle folkepensionister og førtidspensionister har mulighed for at søge udvidet helbredstillæg. I særlige tilfælde kan du som borger søge kommunen om økonomisk hjælp, hvis du står i en vanskelig situation.

  Har du behov for briller, kontaktlinser eller øjenproteser, skal du søge hos kommunen, hvis du lever op til en af forudsætningerne.

  De oplysninger, du giver i din ansøgning, bliver brugt af kommunen til at afgøre din sag.

  Obligatorisk selvbetjening

  Du skal bruge den digitale selvbetjening, når du søger om et hjælpemiddel..

  Kommunen kan hjælpe dig med computer og rådgivning til at betjene dig selv digitalt. Når særlige forhold gør, at du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte kommunen. Det kan eksempelvis være sprogvanskeligheder, handicap og manglende digitale kompetencer.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

Skrevet af Social- og  Ældreministeriet

Kontakt

Hjælpemidler

Åbningstid: 8.15-10.00

Du kan henvende dig telefonisk og få råd og vejledning, hvis du er fritaget for digital post. Al henvendelse skal ske til Hjælpemidler på Dragør Rådhus.

Telefon: 32 89 04 92

Du kan også sende en sikker mail til Hjælpemidler
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.