Skip navigationen

Støtte- og kontaktperson til psykisk syge og sindslidende

Borgere med psykiske lidelser kan få støtte i hverdagen af kommunens støtte-og kontaktperson.

Kommunens støtte- og kontaktpersonordning

Ordningen er frivillig og henvender sig til de mest isolerede og socialt udsatte sindslidende over 18 år, der ikke almindeligvis gør brug af eller kan gøre brug af allerede eksisterende tilbud.

Hjælp til hverdagslivet

Formålet er et individuelt samarbejde med den enkelte borger, der hjælper ham eller hende til at leve et hverdagsliv ud fra egne ønsker og behov.

Kontakt

Støtte- og kontaktperson psykisk syge

Har du brug for, eller kender du en, der har brug for støtte i hverdagen?

Så er du velkommen til at kontakte støtte-og kontaktperson.

Telefon: 30 10 10 75

Du kan også sende en sikker mail til Støtte- og kontaktperson psykisk syge
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.