Skip navigationen

Tilmelding til dialogmøde om handicappolitik - børn og unge

Tilmeld dig dialogmødet og kom med dine bidrag til Dragør Kommunes kommende handicappolitik.

Dragør Kommune skal udarbejde en ny Handicappolitik 2020-2024, som omfatter dels børn og unge, dels borgere over 18 år med handicap. Men hvilke ønsker og idéer har du som borger i Dragør i forhold til børn og unge med handicap? Det vil vi rigtig gerne vide. Derfor holder vi dialogmøde i efteråret.

Program

  • Velkomst ved Jeanet Barth, formand for Handicaprådet i Dragør
  • Rammesætning og oplæg om handicappolitik ved Flemming Andersen, chef for Borger og Social
  • Drøftelser i grupper
  • Opsamling og tak for i aften

Tid og sted

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 17 - 19 i Dragørs Aktivitetshus, Wiedergården 2, 2791 Dragør.

Tilmelding og frist

Vi byder på kaffe, te og kage, så vi vil gerne vide hvor mange der kommer. Du skal tilmelde dig senest fredag den 23. august.

 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet.

Kontakt

Borger og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Borger og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.