Skip navigationen

Hjemmesygepleje

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed samt yde sygepleje og behandling.

Hvordan får jeg hjemmesygepleje?

Du kan få hjemmesygepleje hvis din egen læge, en speciallæge eller sygehuset henviser til det. Hjemmesygeplejen kan også selv visitere dig til hjemmesygepleje.

Du kan få mere information om dine muligheder for hjemmesygepleje, hvis du henvender dig hos din egen læge eller tager kontakt til hjemmesygeplejen i deres telefontid.

Hvis jeg har et akut behov for hjælp?

Ved akut opstået behov for hjælp, henviser vi til, at du kontakter Akut telefonen på 1813.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Hjælpen ydes til opgaver du, eller din husstand, ikke selv kan udføre. Hjælpen ydes for eksempel til:

  • sårpleje
  • medicindosering
  • psykisk støtte og rådgivning
  • pleje af døende
Kontakt

Hjemmesygeplejen

Hjemmesygeplejen Sundhedscenter Wiedergården

Telefontid dagligt kl. 8.30-9.00

Telefon: 32 89 02 98