Skip navigationen

Hvis du vil klage

Her kan du se, hvor du skal henvende dig, hvis du vil klage over den måde din hjemmehjælp udføres på eller over en afgørelse fra visitationen.

Indsendelse af klager

Ønsker du at klage over udførelsen af din hjemmehjælp, kan du indgive din klage til 

Dragør Kommune - Sundhed og Omsorg
Kirkevej 7
2791 Dragør

eller på sundhedogomsorg@dragoer.dk

Klager kan også indgives mundtligt til hjemmeplejen eller visitationen, som vil nedskrive klagen og videreformidle den til den relevante leder.

 

Klage over afgørelser om hjemmehjælp, plejehjem eller handicapegnet bolig

Ønsker du at klage over en afgørelse truffet af Dragør Kommunes visitation, kan du indgive din klage til

Dragør Kommune - Sundhed og Omsorg
Kirkevej 7
2791 Dragør

eller på sundhedogomsorg@dragoer.dk

Kontakt

Visitationen

Visitationen har telefontid hverdage 8.15-10.00. 

Telefon: 32 89 02 09

Du kan også sende en sikker mail til Visitationen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.