Skip navigationen

Sådan får du hjælp

Dragør Kommunes visitationsenhed visiterer til hjemmehjælp, plejeboliger, handicapboliger, madservice, omsorgstandpleje og pasning af døende.

Visitation

Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, madservice, plejebolig, handicapbolig, omsorgstandpleje eller skal søge om orlov til pasning af døende, skal du kontakte Visitationen.

Hvis du søger om hjælp til rengøring eller søger om en anden bolig, vil du få brev eller telefonisk besked med tid og dato for et visitationsbesøg i dit hjem.

Ved akut behov for personlig pleje, vil hjælpen blive iværksat med det samme, og der vil efterfølgende blive aflagt et visitationsbesøg i hjemmet. Ved akut opstået behov for hjælp til personlig pleje aften, nat, i weekender og på helligdage, kan du kontakte hjemmeplejens akuttelefon på 32 53 73 76.

OBS! ingen hjemmebesøg under nedlukningen

Grundet situationen med COVID-19, tager Visitationen ikke på hjemmebesøg under nedlukningen, men det er fortsat muligt at ansøge om hjælp og støtte. Derfor er telefontid udvidet, så du lettere kan komme i kontakt med Visitationen indtil den vanlige praksis kan genoptages.

Udvidet telefontid: kl. 8.15 – 11.00 alle hverdage.

I weekenden og på helligdag henvises til hjemmeplejen.

Vi følger udviklingen tæt og håber på at vi snart kan besøge dig/jer i hjemmene igen.

Kontakt

Visitationen

Telefontid hverdage 8.15-8.45 

Udvidet telefontid under nedlukningen

Visitationen tager i øjeblikket ikke på hjemmebesøg grundet COVID-19. Derfor er telefontiden udvidet i en periode. 

Telefontid hverdage 8.15 - 11.00. 

I weekenden og på helligdage henvises til hjemmeplejen. 

 

Telefon: 32 89 02 02 eller 32 89 02 04 eller 32 89 02 05

Du kan også sende en mail til Visitationen
Visitationen@dragoer.dk