Skip navigationen

Sådan får du hjælp

Dragør Kommunes visitationsenhed visiterer til hjemmehjælp, plejeboliger, handicapboliger, madservice, omsorgstandpleje og pasning af døende.

Visitation

Hvis du har brug for hjælp eller støtte til personlig pleje, praktisk bistand, madservice, plejebolig, handicapbolig, omsorgstandpleje eller skal søge om orlov til pasning af døende, skal du kontakte Visitationen. Hvis du ringer på vegne af en pårørende, skal du have en fuldmagt fra denne.

 

Du kan finde en blanket her

Hvis du har akut behov for hjælp eller oplever helbredmæssige forandringer henviser vi til 1813 eller 112.

Visitationen tager på hjemmebesøg

I forbindelse med visitationen kommer vi efter behov på besøg hos dig. Når vi kommer på besøg, arbejder vi altid ud fra Sundhedsstyrelsen retningslinjer, med god håndhygiejne, afstand og mundbind eller visir.

Hvis du afventer et besøg fra en visitator og er blevet sløj, bedes du melde afbud af hensyn til dig selv og andre.

Kontakt

Visitationen

Visitationen har telefontid hverdage 8.15-10.00. 

Telefon: 32 89 02 09

Du kan også sende en sikker mail til Visitationen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.