Skip navigationen

Tilbud til demente

Dragør Kommune tilbyder viden, råd, støtte og vejledning omkring demens til dig der har demens og til dine pårørende.

Demenskoordinatoren tilbyder:

Demenskoordinatoren tilbyder flere former for støtte og vejledning: 

  • Rådgivning og hjælp til undersøgelse for demens
  • Støtte til borgere med demens og de nærmeste pårørende
  • Hjemmebesøg hos borgere med hukommelsesbesvær og/eller en demenssygdom 
  • Oplysning om undervisning omkring demens
  • Henvisning til aktiviteter og samvær
  • Orientering om aflastningsophold
  • Kurser og støttegrupper for pårørende
  • Vejledning om boligvalg
  • Pårørende grupper
  • Koordinering og kontakt til andre faggrupper i forbindelse med sygdomsforløb.

Åben anonym rådgivning 

Frem til februar 2020 har vi som forsøgsordning oprettet en åben, anonym rådgivning om demenssygdomme. Her kan du som borger eller pårørende til en person med demens få råd og vejledning. 

Hvor og hvornår kan du få vejledning?

Det foregår på udvalgte tirsdage mellem kl. 13.00-15.00 på Wiedergården 2, 1. sal hos Dragør Kommunes demenskoordinator Mai-Britt Ljørring og demenskonsulent Annie Borring Madsen. 

I 2019 er rådgivningen åben: 

Tirsdag d. 8. oktober 2019
Tirsdag d. 5. november 2019
Tirsdag d. 10. december 2019

I 2020 er rådgivningen åben:

Tirsdag d. 14. januar 2020
Tirsdag d. 11. februar 2020

Du kan også få telefonisk vejledning på telefon 31 56 05 65 eller 53 73 03 83. 

Information om demens og demenssygdomme

Information kan findes på disse hjemmesider:

Alzheimerforeningens hjemmeside

Nationalt videnscenter for demens

Kontakt

Demenskoordinator

Træffetid: Mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-11

Telefon: 31 56 05 65

Du kan også sende en mail til Demenskoordinator Maj-Britt Ljørring
majbritl@dragoer.dk