Skip navigationen

Tilsyn og kontrol

I hjemmeplejen føres der hvert år kommunalt uanmeldt tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed fører varslet tilsyn med hjemmesygeplejen.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn (tidl. Embedslæge)

Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen – herunder Dragørs hjemmesygepleje - ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Kommunalt uanmeldt tilsyn

Det kommunale uanmeldte tilsyn har til formål at afdække, om der er den tilstrækkelige hjælp og pleje til borgerne i henhold til de fastlagte kvalitetsstandarder.