Skip navigationen

Pårørende til nærtstående med demenssygdom

Her kan du læse om tilbud til pårørende til mennesker med demens.

I Dragør Kommune har vi ansat en demenskonsulent med erfaring i at støtte og hjælpe pårørende til et familiemedlem med demenssygdom. Hun hjælper også personer, der får konstateret en demenssygdom, har hukommelsesproblemer eller blot har mistanke om demenssygdom. 

Støttegrupper 

Det kan være en stor udfordring at være pårørende til et menneske med en demenssygdom. Ofte oplever pårørende, at der kun blive spurgt til det syge familiemedlem. I en støttegruppe er der derimod fokus på den pårørende.

Vi har opdelt tilbuddet i to støttegrupper:

  • Støttegruppe for ægtefæller
  • Støttegruppe for voksne børn 

I grupperne er demenskonsulent Annie Borring Madsen tovholder og deler ud af erfaringer om demenssygdom. Der er plads til alle typer af tanker og 'forbudte' følelser. Hver gang tager vi et nyt emne op, som I bliver undervist i.

Hvor:

Enggården, Engvej 20A, 2791 Dragør 

Tilmelding og oplysning om datoer 

Kontakt demenskonsulenten, hvis du vil vide mere om, hvordan du tilmelder dig. 

OBS: Det er gratis at deltage.

 

Kontakt

Demensrådgiveren

Demenskonsulent Annie Borring Madsen 
Telefon: 53 73 03 83 
Mail: anniem@dragoer.dk

Træffetid: Mandag til torsdag 8-15 og fredag 8-11