Skip navigationen

Pårørende til nærtstående med demenssygdom

Her kan du læse om tilbud til pårørende til mennesker med demens.

I Dragør Kommune har vi ansat en demenskoordinator og en demenskonsulent. De har begge lang erfaring i at støtte og hjælpe pårørende til et familiemedlem med demenssygdom. De hjælper også personer, der får konstateret en demenssygdom, har hukommelsesproblemer eller blot har mistanke om demenssygdom. 

Åben anonym rådgivning - 2. tirsdag i måneden 

OBS! Den åbne anonyme rådgivning er pr. 1. juni 2020 sat i bero.

Du er velkommen med alle salgs spørgsmål, der handler om demens og hukommelsesproblemer. Vi kan enten selv hjælpe dig eller henvise dig til andre, der kan. 

Vi kan give dig:

  • overblik over de tilbud, der er i Dragør for pårørende og mennesker med demenssygdom
  • råd, støtte og vejledning om demens
  • info om støttegrupper for pårørende
  • indsigt i jura og regler.

Hvor:

2. tirsdag i måneden mellem 13-15.
Wiedergården 2, 1., 2791 Dragør.

Støttegrupper 

Det kan være en stor udfordring at være pårørende til et menneske med en demenssygdom. Ofte oplever pårørende, at der kun blive spurgt til det syge familiemedlem. I en støttegruppe er der derimod fokus på den pårørende.

Vi har opdelt tilbuddet i to støttegrupper:

  • Støttegruppe for ægtefæller
  • Støttegruppe for voksne børn 

I grupperne er demenskoordinator Mai-Britt Ljørring og demenskonsulent Annie Borring Madsen tovholdere og deler ud af deres erfaringer om demenssygdom. Der er plads til alle typer af tanker og 'forbudte' følelser. Hver gang tager vi et nyt emne op, som I bliver undervist i.

Hvor:

Enggården, Engvej 20A, 2791 Dragør 

Tilmelding og oplysning om datoer 

Kontakt demensrådgiverne, hvis du vil vide mere om, hvordan du tilmelder dig. 

OBS: Det er gratis at deltage.

 

Kontakt

Demensrådgiverne

Demenskoordinator Mai-Britt Ljørring
Telefon: 31 56 05 65 
Mail: majbritl@dragoer.dk

Demenskonsulent Annie Borring Madsen 
Telefon: 53 73 03 83 
Mail: anniem@dragoer.dk

Træffetid: Mandag til torsdag 8-15 og fredag 8-11